Welkom, waar mogen wij u behulpzaam mee zijn ?

Assertiviteits Training

Assertief Optreden
Merkt u weleens dat u situaties die u als moeilijk ervaart liever uit de weg gaat? Of merkt dat u zich soms te gemakkelijk laat leiden door wat de ander wil en daarbij niet voldoende voor uzelf opkomt? Gaat u weleens situaties uit de weg, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is? En zou u sterker, zelfbewuster en weerbaarder willen zijn ten opzichte van uw collega’s? Dan is deze assertiviteitstraining van Life Change een waardevolle stap in uw ontwikkeling. Bij assertief optreden gaat het erom dat u op een prettige wijze voor uzelf kunt opkomen en zelfbewuster optreedt met respect voor de ander. Uw zelfvertrouwen wordt vergroot. U leert de ander tegemoet te komen, zonder uw eigen belangen uit het oog te verliezen. U brengt uw assertiviteit naar een hoger niveau.

Doelgroep
Iedereen die beter voor zichzelf wil opkomen, bewuster wil optreden en assertiever gedrag wil vertonen met respect voor de ander. Iedereen die moeite heeft met:

 • “Netjes” communiceren
 • Kritiek durven te uiten
 • Helder formuleren van je eigen wensen
 • Voor jezelf spreken en je niet verschuilen achter anderen
 • Emoties durven te uiten
 • Complimenten kunnen geven
 • Complimenten kunnen ontvangen
 • NEE kunnen en durven zeggen

Resultaat

 • U bent in staat uw mening duidelijk naar voren te brengen en aan te geven wat u wilt en bedoelt
 • U krijgt inzicht in overtuigingen en gedachten die u belemmeren of ondersteunen
 • U leert problemen en conflicten niet uit de weg te gaan, maar juist op te lossen
 • U neemt eerder initiatieven en bent actiever betrokken bij situaties in uw privéleven/organisatie
 • U bent beter in staat uzelf te profileren en vergroot uw zelfvertrouwen
 • U hebt inzicht in uw kwaliteiten en belemmeringen
 • U kunt zich krachtiger profileren op uw eigen wijze
 • U reageert adequaat met respect voor de ander
 • U kunt op een effectieve manier ‘nee’ zeggen en uw grenzen aangeven
 • U kunt lastige situaties beter inschatten en daar ook efficiënter meer omgaan
 • U bent slagvaardiger in het geven en ontvangen van feedback
 • U bent in staat uw standpunt overtuigend in te nemen en vast te houden

Trainingsprogramma

 • Inzicht krijgen in eigen gedrag en optreden
 • Effectief feedback geven en ontvangen
 • Overtuigend uw mening geven
 • Grenzen stellen, ‘nee’ zeggen wanneer u dat wilt
 • Verschil tussen assertief, sub assertief en agressief gedrag
 • Omgaan met lastige gesprekken en conflicthantering
 • Prioriteiten stellen
 • Herkennen van non-verbaal gedrag
 • Vergroten van uw zelfvertrouwen
 • Eigen gedrag in groepen

(c) 2024 Life Change