Welkom, waar mogen wij u behulpzaam mee zijn ?

Coaching

Is een fenomeen dat voortkomt uit de sportwereld. Daar is het de taak van coaches om die aandacht te geven die er toe bijdraagt dat de sporter zijn volle vermogen kan aanspreken en dat interne psychologische hindernissen herkend, erkend en genomen kunnen worden. De coach is opgeleid om te luisteren naar wat je zelf niet meer of niet direct hoort. Om te kijken naar wat je zelf niet kunt zien. Als coach wil ik je een spiegel voor houden zodat jij kunt kijken naar je eigen vanzelfsprekendheden en blinde vlekken.

Coaching is het ontgrendelen van het potentieel van een persoon om zijn eigen prestaties te maximaliseren. Het is meer hem leren te leren dan hem leren te presteren.
Timothy Gallwey

Ik luister naar de antwoorden en oplossingen die je vanuit je eigen wijsheid zult/kunt aandragen achter de onbewuste (achterliggende) vragen die je stelt.

Veel veranderingen starten met een nieuwe manier van kijken. Als we anders leren waarnemen, zijn we in staat tot fundamentele vernieuwing. Verkenning van het gemaakte beeld heeft een ontdekkende en verhelderende werking. Het geeft ruimte aan verwondering, inspiratie, innovatie en ontwikkeling. Centraal staat je passie en energie, wat jouw beweegt. Coaching slaat op creatieve wijze een brug tussen persoonlijke en zakelijke uitdagingen.

(c) 2024 Life Change